Fysioterapi med henvisning

Ring 56 35 15 95 for å få navnet ditt på ventelisten for offentlig fysioterapi. Ventetiden kan variere. Vi prøver å tilby deg en time så raskt som vi kan. Du betaler kun en egenandel for hver behandling. Egenandelen vil varierer avhengig av hvilken behandling du får.Barn under 12 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale egenandel. Du slipper også å betale egenandel for enkelte, bestemte sykdommer. Se sykdomslisten i forskrift til folketrygdlovens § 5-8 for informasjon om hvilke sykdommer dette gjelder.

Ved Knarvik Fysioterapi tilbyr vi diagnosering og behandling av høy faglig kvalitet. Vi tilbyr fysikalsk terapi, øvelser og trening for alle aldersgrupper, med eller uten henvisning fra lege.

Vi behandler alle lidelser i muskel-og skjelettsystemet, basert på en undersøkelse utført ved første konsultasjon. Fysikalsk terapi er en allsidig fremgangsmåte, og kan derfor være sammensatt av forskjellige behandlinger på samme tid. Våre fysioterapeuter er både kompetente og fleksible, og vil alltid i samarbeid med pasienten oppnå den mest optimale behandlingen. Vi legger vekt på et vennlig og behagelig miljø slik at du, selv om det er ditt første besøk, kan du føle deg trygg.

Bestill time hos offentlig fysioterapeut på
tlf 56 35 15 95