Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er et av spesialiseringsfeltene innen fysioterapi. Kroppen som helhet er grunnleggende i psykomotorisk fysioterapi. Grunntanken i psykomotorisk fysioterapi er at kropp, tanke og følelser fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. Livsbelastninger, stress, vedvarende belastning og traumer virker inn på kroppen vår, vår kroppsopplevelse og påvirker funksjon og smerte. Pust og spenningsforhold i kroppen endrer seg i forhold til hvordan vi har det. Behandlingen består av blant annet samtale, bevegelser og massasje.

Dette er typiske plager som gjør at pasienter tar kontakt med oss:

 • anspenthet
 • kroniske smertetilstander
 • smertetilstander ofte kombinert med opplevd stress, øket livsbelastning eller lignende
 • stress
 • svimmelhet
 • hodepine
 • kjeveproblematikk
 • plager med pust
 • angst
 • depresjon
 • traumer
 • spiseforstyrrelser
 • diverse psykiske lidelser
 • ønsker om å bedre kroppskontakt og kunnskap om egen kropp, og på denne måte forebygge muskel og skjelettplager

Kontakt Line Brun Wilhelmsen for psykomotorisk fysioterapi på
Tlf 56 35 15 95